Vejle Idrætshøjskole og -idrætsefterskole har en fond med henblik på at understøtte udviklingen af skolens faciliteter til gavn for elever, kursister og personale.

Vejle Idrætshøjskole og -idrætsefterskole har en fond med henblik på at understøtte udviklingen af skolens faciliteter til gavn for elever, kursister og personale.

Formålet med fonden er

  • at bidrage til udviklingen af faciliteterne på skolerne til gavn for elever, ansatte og lokalbefolkningen. Specifikt skal fonden støtte skolens projekter.
  • at give mulighed for tidligere elever, kursister lokalbefolkningen og andre der er interesserede i skolen til at støtte skolens fortsatte udvikling gennem skattemæssigt fradragsberettigede bidrag.

Vil du give en gave til fonden?

Vi håber, at du vil være med til at hjælpe Vejle Idrætshøjskole og Idrætsefterskole med den fremtidige udvikling. Giv et bidrag.

Bidrag er skatte- og afgiftsfri

Gaver

På selvangivelsen kan du fratrække dit samlede gavebeløb op til 14.500 kroner. Bundgrænsen på 500 kroner faldt bort den 1. januar 2012.

Ægtefæller kan få hver sit fradrag, og derfor tilsammen give op til 29.000 kroner i fradrag.

Det skal derfor fremgå af indbetalingen, hvem af ægtefællerne der giver gaven til fonden.

Testamente

Testamentariske gaver er boafgiftsfri. Det betyder, at hele beløbet kommer skolen til gode.

Tak for din interesse i at støtte skolen

Læs mere om skolerne

Du kan læse mere om skolerne på hhv. www.vih.dk og www.vies.dk.

Carsten Lang Petersen

formand for bestyrelsen

Ole Damgaard

forstander for højskolen

Frank Rasmussen

forstander efterskolen

Opdateret: