Lars Olesen Lars Olesen

August 27, 2019

AquaScape august 2019

AquaScape svømmesø står færdig og bliver i øjeblikket brugt flittigt af eleverne og kursister.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

May 15, 2019

AquaScape maj 2019

Vores nye svømmesø er ved at stå færdigt. Byggeriet er foregået efter planen med de små udfordringer et byggeri af denne størrelse nu gennemgår.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

December 30, 2018

Opsamling på fonden 2018

Du kan læse mere om fonden i artiklen Fonden forbedrer afsættet fra årsskriftet 2018 på Vejle Idrætshøjskole.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

December 4, 2018

Vil du støtte afsættet fra vipperne?

De seneste år har vi sparet sammen i fonden, så bidragene i fonden kunne bruges til at realisere svømmesøen (som vi er gået i gang med). Vi samler stadig ind for at kunne forbedre projektet endnu mere.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

December 4, 2018

Ny svømmesø klar til maj 2019 på Vejle Idrætshøjskole

Arbejdstitlen for det nye projekt er Outdoor AquaScape - som pendant til ordet ’landscape” - fordi de nye planer omkring svømmesøen laver indgribende forandringer for hele landskabet på skolernes parkområde.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

December 30, 2017

Opsamling på fonden 2017

Du kan læse mere om fonden i artiklen Fonden støtter højskolens udvikling - er du med? fra årsskriftet 2017 på Vejle Idrætshøjskole.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

November 30, 2017

Nyhedsbrev november 2017

Arbejdet fortsætter med AquaScape

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 30, 2017

nyhedsbrev August 2017

Nyt gulv i træningssalen

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

May 10, 2017

Friluftsbadet i Vejle skal laves om til en helt naturlig svømmesø

Inden længe kan vejlenserne bade i en helt ren sø. Det er sandfiltre, naturlige bakterier og planter, som holder søen ren. Et moderne alternativ til de forældede friluftsbade.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 5, 2016

Planer om ny svømmesø

Tanken er at omdanne skolernes gamle friluftsbad til en miljø- og energirigtig svømmesø en ny moderne svømmesø, som vil være offentligt tilgængelig.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 28, 2015

Støtte fra jelling sparekasse fond

I forbindelse med etableringen af vores nye testcenter har vi indkøbt en scanner til at måle hvor meget muskelmasse og fedtmasse, man har i kroppen.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 28, 2015

Nyt styrketræningslokale

Vi har renoveret vores gamle gymnastiksal. Der er lagt gummigulv, bygget rapeau, bygget løfteplatform og indkøbt en masse lækkert udstyr for Watson. I alt har vi brugt omkring 500.000 på at lave et tidssvarende og lækkert styrkelokale. Dette har bl.a. kunnet lade sig gøre takket være fonden.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 28, 2015

Nyt kunstgræstæppe og løbebane

Vores kunstgræsbane ”Wembley” er anlagt i 2003 i samarbejde med Vejle Kommune og DBU. Banen er et vigtigt aktiv for skolen, da både efterskole og højskole dagligt træner fodbold på banen. I de timer hvor vi ikke selv bruger banen, lejes den ud til lokale idrætsforeninger.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

March 18, 2015

Sydbank støtter testcenteret

Sydbank Fonden har støttet højskolen med et godt beløb til testcenteret. Det er vi rigtig glade for, og arbejdet med at finde det helt rigtige udstyr er i fuld gang.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

March 18, 2015

Disc-golfbane opført

I samarbejde med eleverne har vi på en arbejdsdag netop opført en discgolfbane rundt på skolens område. Banen har 9 huller - og den kan prøves gratis. Tjek det ud på vih.dk/discgolf.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

March 18, 2015

Bygning af nyt styrkelokale

Vi er i øjeblikket i fuld gang med at ombygge vores gamle gymnastiksal til et splinternyt styrkelokale. Vi har taget de nye lokaler i brug, så vi har fået en ny dansesal, en ny holdtræningssal og et nyt spinninglokale. Det har betydet, at vi har haft mulighed for at ombygge den efterhånden aldrende gymnastiksal til et nyt styrkelokale. Tømrerne er i øjeblikket ved at bygge et rapeau hvor alle vores cardiomaskiner skal stå oppe, så man har en fin udsigt over rummet. Der bliver malet og lagt nyt gummigulv.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

December 8, 2014

Luftvideo af nybyggeriet

Der er rigtig god gang i det nye byggeri. Alle elementerne er sat op, så man kan efterhånden fornemme, hvordan det kommer til at se ud. Vi fløj en tur hen over, så du kan se, hvordan det ser ud fra luften. HER MANGLER VIDEO

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 27, 2014

Outdoor træningsstativ

I samarbejde med vores elever har vi bygget et outdoor træningsstativ, hvor der er alsidige muligheder for at træne. Der er stationer til pullups, reb til klatring, balancebom, ringsvingbane og masser af andre muligheder.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 27, 2014

Nyt musiklokale

Da det gamle musiklokale er blevet revet ned, er vi ved at opbygge et nyt musiklokale op. Vi har allieret os med en af vores dygtige tidligere elever, som i disse dage er ved at lydisolere lokalet. Vi glæder os til i løbet af et par uger at kunne indtage lokalet. Indtil da har vi indrettet et rigtig hyggeligt lille lokale i Globen.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 27, 2014

Nedrivning i fuld gang

Vi er nu gået i gang med at rive klasse 5, 6 og 7, gangen og det gamle redskabsrum ned, så vi kan gøre klar til vores nye bygning, som er det første projekt vi satte os for, da vi oprettede fonden.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

August 26, 2014

Renovering af værelserne på efterskolen

Vi er i øjeblikket ved at renovere alle værelserne i den gamle højskoledel og nuværende efterskoledel. Værelserne får den helt store tur med nyt gulv, nyt loft, maling og nye møbler. Pedelafdelingen arbejder i øjeblikket på højtryk - og har god gavn af at det i øjeblikket er vinterferie på efterskolen.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

December 12, 2013

Energirenovering Afsluttet

Så er energirenoveringen af hal og træningssal afsluttet. Vi har nyt varmeanlæg med elektronisk styring og nyt energirigtigt lysopsætning. Vi glæder os til bedre varme i hallerne og ikke mindst en lavere el-regning.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

October 31, 2013

Klatretårn rejst

Gennem længere tid har højskolen arbejdet på at få rejst et klatretårn i baghaven. Tårnet er blevet rejst i samarbejde med Vejle Kommune, og vi glæder os til for alvor at kunne tage det i brug.

Læs mere

Lars Olesen Lars Olesen

October 1, 2013

100 bidragydere samlet

Vores mål var at samle 100 bidragydere til fonden inden en uge. Det lykkedes lige netop efter 6 dage, 23 timer og 22 minutter. Vi siger tak til alle dem, der har bidraget til fonden - og vi glæder os til at fortælle mere om fondens arbejde for Vejle Idrætshøjskole og Idrætsefterskole.

Læs mere